Caleffi 546 installation

Caleffi oro separatoriaus montavimas

Deaeratoriaus veikimas pagrįstas keliais fizikiniais principais. Aktyvią dalį sudaro koncentrinių metalinių tinklinių filtrų paviršių grupė. Šie elementai sukuria sūkurinius judesius, kurių reikia
siekiant palengvinti mikroburbuliukų išlaisvinimą ir jų prikibimą prie šių paviršių. Burbuliukai, susidurdami vienas su kitu, padidina tūrį, kol hidrostatinė banga įveikia struktūros sukibimo jėgą. Tuomet jie kyla į įrenginio viršų, kur yra išleidžiami per plūdės valdomą automatinį nuorintoją su vožtuvu. Sistema suprojektuota taip, kad nėra jokio skirtumo, kokia kryptimi vanduo teka sistemos viduje. Deaeratorių visada rekomenduojama montuoti arčiausiai šilumos šaltinio pvz. kiek įmanoma arčiau dujinio ar kieto kuro katilo paduodamo kontūro magistralės pradžioje. Kadangi kuo karštesnis šilumnešis tuo daugiau išsiskiria mikro burbulų.

Caleffi 551 installation

Caleffi purvo separatoriaus montavimas

Purvo separatoriaus veikimo principas pagrįstas jungtiniu kelių fizikinių reiškinių veikimu. Vidinį elementą sudaro tinkliniai radialiniai paviršiai. Vandenyje esantys nešvarumai atsimuša į šiuos paviršius ir yra atskiriami bei nusėda apačioje, kur yra surenkami. Be to, didelis DIRTCAL tūris leidžia sulėtinti vandens srautą, o tai padeda geriau atskirti vandenyje esančias purvo daleles.
Surinktos purvo dalelės pašalinamos net veikiant sistemai, tereikia atidaryti išleidimo kranelį; šią procedūrą galima atlikti nestabdant veikiančios sistemos. Purvo separatorius pagamintas taip, kad vandens tekėjimo kryptis sistemoje neturi įtakos. Purvo separatorių visada rekomenduojame montuoti grįžtamojo vanmzdyno magistralėje, kiek įmanoma račiau šilumos šaltinio. Purvo separatorius apsaugo katilo šilumokaitį nuo nepageidaujamų nešvarumų, tokiu būdu prailgindamas jo eksploatavimo laikotarpį.

Caleffi 546T

Caleffi Dirtmag® purvo separatorius su magnetu

Magnetinis purvo separatorius be įprastos purvo atskyrimo funkcijos turi patentuotą įtaisą, kuris surenka sistemos vandenyje esančias geležies daleles. Nešvarumams surinkti specialus žiedas su dvejomis angomis magnetams įstatomas korpuso išorėje. Tokiu būdu geležies dalelės įstringa surinkimo zonoje ir negrįžta į sistemą. Nešvarumai ir purvas iš sistemos pašalinami nuėmus žiedą ir atidarius išleidimo kranelį.

Caleffi 5495T

Caleffi hidraulinis atskirtuvas SEP4

Daugiafunkcinis hidraulinis atskirtuvas jungia skirtingų funkcijų komponentus, kurių kiekvienas tenkina konkrečius oro kondicionavimo, šildymo sistemų grandinių poreikius. Jis komplektuojamas su karštuoju būdu suformuota izoliacija, kuri užtikrina nepriekaištingą šiluminę izoliaciją karšto ir atvėsinto vandens naudojimo metu. Prietaiso funkcijos:

– Hidraulinis atskyrimas
Prijungtos hidraulinės grandinės visiškai nepriklauso viena nuo kitos.

– Deaeracija
Panaudotas kelių fizikinių principų poveikis:
platesnio skerspjūvio dalis sumažina srauto greitį, o technopolimero tinklelis sukuria sūkurinius judesius, kad palengvintų mikroburbuliukų pašalinimą.
Burbuliukai, susijungdami vienas su kitu, padidina tūrį ir kyla į įrenginio viršų, bei yra išleidžiami per plūdės kontroliuojamą automatinį nuorintoją.

– Purvo atskyrimas
Purvo separatoriaus tinklelis atskiria ir surenka purvą, kai jis cirkuliuodamas sistemoje atsimuša į spec. tinklelio sieneles.

– Magnetinių dalelių pašalinimas
Speciali patentuota magnetinė sistema pritraukia vandenyje esančius feromagnetinius nešvarumus: feromagnetinės dalelės sulaikomos surinkimo zonoje ir nepatenka į sistemą.