Caleffi oro separatoriaus montavimas

Informacija

  • Sukūrimo data

    Rugpjūtis 2016

Deaeratoriaus veikimas pagrįstas keliais fizikiniais principais. Aktyvią dalį sudaro koncentrinių metalinių tinklinių filtrų paviršių grupė. Šie elementai sukuria sūkurinius judesius, kurių reikia
siekiant palengvinti mikroburbuliukų išlaisvinimą ir jų prikibimą prie šių paviršių. Burbuliukai, susidurdami vienas su kitu, padidina tūrį, kol hidrostatinė banga įveikia struktūros sukibimo jėgą. Tuomet jie kyla į įrenginio viršų, kur yra išleidžiami per plūdės valdomą automatinį nuorintoją su vožtuvu. Sistema suprojektuota taip, kad nėra jokio skirtumo, kokia kryptimi vanduo teka sistemos viduje. Deaeratorių visada rekomenduojama montuoti arčiausiai šilumos šaltinio pvz. kiek įmanoma arčiau dujinio ar kieto kuro katilo paduodamo kontūro magistralės pradžioje. Kadangi kuo karštesnis šilumnešis tuo daugiau išsiskiria mikro burbulų.